Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Dưới đây là mẫu quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty kinh doanh phần mềm.

Bước 1. Giám đốc điều hành và Trưởng phòng chuyên môn xác định nhu cầu về nhân sự của Cty
nguyen-nhan-sai-lam-trong-tuyen-dung-nhan-su1.1. Đánh giá nhu cầu tuyển dụng
- Nhu cầu ngắn hạn theo dự án (Theo thời gian của dự án)
- Nhu cầu trung hạn: Phát triển nguồn nhân lực tác nghiệp
- Nhu cầu dài hạn (từ 1 năm trở lên)

1.2. Thời gian tuyển dụng
- Liên tục theo tháng từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng
- Tuyển dụng nhân sự cho Dự án đột xuất

1.3. Xây dựng cơ sở tuyển dụng
- Bảng mô tả công việc
- Tiêu chuẩn chức danh
- Tiêu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật
- Kết quả phải hoàn thành của công việc

1.4. Phân cấp tuyển dụng

Bước 2. Xác định nguồn tuyển dụng
2.1. Nguồn nội bộ
- Nhân viên trong công ty tự ứng tuyển vào vị trí cần tuyển
- Ứng viên tiềm năng là Nhân viên của công ty

2.2. Nguồn bên ngoài
- Ứng viên do Nhân viên của công ty giới thiệu
- Ứng viên   nhân sựtham khảocó thông tin đăng tải trên các trang tuyển dụng
- Ứng viên ở các trường Đại học
- Ứng viên cao cấp lấy thông tin từ các công ty Tư vấn nhân sự

Bước 3. Sơ tuyển – Vòng 1
3.1. Tổng hợp các ứng viên của 2.1 và 2.2 và loại bỏ các ứng viên không thích hợp

3.2. Xét hồ sơ và loại các hồ sơ sau
- Trình bày cẩu thả, sai chính tả
- Chuyên môn của ứng viên không phù hợp với vị trí cần tuyển
- Kết quả học tập dưới mức trung bình ở bậc Đại học hoặc chỉ học ở cấp độ dưới Đại học
- Thay đổi liên tục về định hướng nghề nghiệp
- Quá độ tuổi quy định ở vị trí xác định
- Hoàn cảnh gia đình, bản thân không phù hợp với công việc
3.3. Lập danh sách các ứng viên tham gia tuyển Vòng 2 (Phỏng vấn lần 1)

Bước 4. Phỏng vấn lần 1 – Vòng 2
4.1. Chuẩn bị
- Gửi thông tin về thời gian, địa điểm và yêu cầu chung đến các ứng viên đến phỏng vấn lần 1
- Lập chương trình phỏng vấn lần 1 gồm: nhân sự, tài liệu liên quan
- Họp bàn vấn đề phỏng vấn lần 1
- Chuẩn bị bản tiêu chuẩn chức danh và mô tả chi tiết thông tin đến ứng viên

4.2.  Phỏng vấn
4.3. Lưu kết quả phỏng vấn và Ra quyết định mời Kiểm tra kỹ năng và Phỏng vấn lần 2 (Vòng 3)

Bước 5. Kiểm tra kỹ năng và Phỏng vấn lấn 2 – Vòng 3
5.1. Kiểm tra kỹ năng
- Thái độ với công việc và với cộng đồng
- Hiểu biết về Sản phẩm và Dịch vụ của ECOPRO
- Kỹ năng cơ bản: Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh
- Làm bài kiểm tra trắc nghiệm chuyên môn tiếng Việt

5.2. Phỏng vấn lần 2
- Các thông tin về sự hợp tác
- Các yêu cầu bổ sung

Bước 6. Tuyển chọn
6.1. Quyết định tuyển chọn ứng viên

6.2. Xác định lại nguyên tắc chọn lựa cho phù hợp
6.3. Định hình quy trình và Phương pháp lựa chọn ứng viên dựa trên cơ sở bổ sung các yếu tố
- Cung cầu nhân lực trên thị trường
- Chính sách về tiền lương, thu nhập
- Môi trường làm việc

Bước 7. Thử việc
7.1. Gửi thư mời thử việc
7.2. Ký hợp đồng thử việc 01 tháng

7.3. Giới thiệu các nội dung cần thiết cho nhân viên thử việc
- Lịch sử hình thành và phát triển của ECOPRO
- Giới thiệu văn hóa ECOPRO, các nội quy, quy định, thủ tục cần tuân thủ
- Thông báo nghĩa vụ và quyền lợi của nhân viên trong thời gian thử việc
- Giới thiệu nhân viên thử việc với các phòng ban chuyên môn
- Trao đổi với nhân viên thử việc về:
+ Bản mô tả công việc
+ Bản tiêu chuẩn chức danh
+ Bản báo cáo kết quả công việc
- Giới thiệu nhân viên sẽ kèm cặp nhân viên thử việc

Bước 8. Tuyển dụng chính thức và Ký kết hợp đồng Lao động
8.1. Thông báo kết quả tuyển dụng đến các bộ phận chuyên môn
8.2. Ký kết hợp đồng lao động

Eduviet.Vn

0 nhận xét :

Đăng nhận xét